In English

Uutiset ja tiedotteet

 

11.04.2019 Hacklin-konserni laajentaa varastokapasiteettinsa Haminassa

Hacklin on 1.4.2019 tehdyllä kaupalla hankkinut omistukseensa v 2005 rakennetun 20000 m2 lämmitettävän varastoterminaalin. Terminaalin vapaa korkeus on 10 m ja on varustettu 41 lastaustaskulla. Rakennuksen päädyssä sisäänajomahdollisuus isommallekin kulkuneuvolle. Rakennus sijaitsee Haminan satama-alueen portin läheisyydessä, osoitteessa Pajamäentie 3, 49460 Hamina. Hacklin Hamiko vastaa terminaalin operoinnista ja varastotilojen markkinoinnista, yhteydenotot sales@hamiko.fi

05.02.2019 Oy Hacklin Port Service Ltd

Oy Hacklin Ltd on 01.01.2019 siirtänyt Porissa olevan satama­liiketoimintansa, eli ahtaus- ja satamavarasto­toiminnan sekä näihin liittyvät huolinta- ja laivan­selvityspalvelut, omistamaansa tytäryhtiöön Oy Hacklin Port Service Ltd:hen.

KTM Olli Virtanen on nimitetty Oy Hacklin Port Service Ltd:n toimitusjohtajaksi. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat kaikki Porissa toimivat Hacklin-konsernin yhtiöt. Olli Virtanen on ollut Hacklin-konsernin palveluksessa vuodesta 2001.

Logistiikkainsinööri Patrik Nätkin on nimitetty Oy Hacklin Port Service Ltd:n tuotantopäälliköksi. Patrik Nätkin on ollut Hacklin-konsernin palveluksessa vuodesta 2011.

 

21.11.2018 Hacklin nimittää Olli Virtasen Porin toimintojensa toimitusjohtajaksi

Hacklin-konserni muuttaa yhtiörakennettaan Porissa vastaamaan nykyistä Hacklin-konsernin strategian mukaista liiketoiminta­mallia ja on nimittänyt KTM Olli Virtasen Oy Hacklin Port Service Ltd:n toimitusjohtajaksi. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat kaikki Porissa toimivat Hacklin-konsernin yhtiöt. Olli Virtanen on ollut Hacklin-konsernin palveluksessa vuodesta 2001.

Oy Hacklin Ltd siirtää 01.01.2019 Porissa olevan satamaliiketoimintansa, eli ahtaus- ja satamavarasto­toiminnan sekä näihin liittyvät huolinta- ja laivanselvityspalvelut, omistamaansa tytäryhtiöön Oy Hacklin Port Service Ltd:hen.

Oy Hacklin Ltd:n työntekijät siirtyvät samana päivänä Oy Hacklin Port Service Ltd:lle vanhoina työntekijöinä. 

Björn Palm jatkaa Hacklin-konsernin emoyhtiön Oy Hacklin Ltd:n toimitusjohtajana ja 01.01.2019 alkaen hänen toimipaikkansa on Espoo. 

Hacklinilla on Mäntyluodossa ja Tahkoluodossa yli 150.000 m2 erilaisia varastotiloja, jotka luovat vankan pohjan tehokkaalle satamaoperoinnille. Uuden strategian myötä Hacklin pyrkii tehostamaan nykyisiä toimintatapoja yhteistyössä avainasiakkaiden kanssa sekä tavoittelee uusia volyymeja. Porin Sataman erinomainen infra luo hyvät mahdollisuudet kasvulle ja satamassa on hyvin tilaa uusille volyymeille.

Oy Hacklin Ltd, joka tänä vuonna täyttää 110 vuotta, on Porin vanhimpia yrityksiä.

Hacklin-konsernilla on Porin lisäksi toimipisteet myöskin Kotkassa, Haminassa, Espoossa sekä ulkomailla Pietarissa, Moskovassa ja Shanghaissa. 

Hacklin-konserni työllistää noin 200 ihmistä, joista noin puolet työskentelee Porissa.

Lisätietoja antaa Björn Palm, puh 040 760 9101 tai Olli Virtanen, puh 050 544 3062 

27.09.2018 Short sea service Germany – Finland. Hacklin ja Menzell Döhle aloittavat yhteistyön

ANNOUNCEMENT

SHORT SEA SERVICE GERMANY - FINLAND 

Hacklin Deutschland GmbH and Menzell Döhle Shipping GmbH will assume a cooperation for short-sea transportation between Finland and Germany v.v.

This new cooperation is designed to offer a joint service which will commence on 1st October 2018.

By providing a common service concept in the form of an NVOCC the Germany based Menzell & Döhle Group and the Finland based Hacklin Group are able to create more efficient logistics solutions for their customers in the future. This new platform is a flexible product which can be tailormade to customers‘ needs and is aiming at the optimization of logistic chains for exporters and importers. The service concept includes all modes of transportation and is catering for the entire variety of deliveries from port/port to door/door.

The Hacklin Group (www.hacklin.fi) and Menzell & Döhle Group (www.menzelldoehle.de) are well established service providers in the short-sea trade for decades, with the foundations of expertise which were laid more than 100 years ago.

For more details and inquiries, please contact:

Mr Martin Aruta + 49 177 2040016 and/or Mr Kari Lintula + 358 50 561 6357

06.09.2018 Hacklin Seatransin viimeinen lähtö Mäntyluodosta 18.9.2018

Hacklin on ainoana satamaoperaattorina Suomessa ylläpitänyt omaa konttifeederlinjaa, joka on liikennöinnyt Mäntyluodon ja Hampurin välillä vuodesta 1986. 

Uuden strategian myötä Hacklin luopuu omasta laivalinjasta ja siihen liittyvästä kontti­toiminnasta kun m/v Ragnan aikarahtaus päättyy viikolla 38. Tällä tavalla voidaan vapauttaa resursseja muuhun satamaoperointiin Porin Satamassa sekä luoda paremmat edellytykset volyymikasvulle ja toiminnan kehittämiselle. Tarvittavat merikuljetuspalvelut järjestetään tulevaisuudessa yhteistyössä ulkopuolisten varustamoiden kanssa. 

Hacklin-konsernilla on Porin lisäksi toimipisteet myöskin Kotkassa, Haminassa, Helsingissä sekä ulkomailla Hampurissa, Pietarissa, Moskovassa ja Shanghaissa. Hacklin-konserni työllistää noin 200 ihmistä, joista 120 työskentelee Porissa.

24.05.2017 Hacklin Logisticsille on myönnetty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 sekä OHSAS 18001:2007 sertifikaatit

Oy Hacklin Logistics Ltd:lle on myönnetty 24.5.2017 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 sekä OHSAS 18001:2007 sertifikaatit.

Sertifiointiin sisällyttävä toiminta on kansainväliset logistiikka- ja kuljetuspalvelut kuten lento-, meri-, rautatie-, autorahti sekä projektikuljetukset.

20.12.2016 Rikastesopimus

Boliden Harjavalta Oy ja Oy Hacklin Ltd ovat 19.12.2016 allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen Bolidenin rikasteraaka-aineiden käsittelystä Porin Satamassa. Sopimus käsittää alusten purkauksen, raaka-aineiden varastoinnit satamassa sekä niiden kuormaukset junavaunuihin.

Allekirjoitettu sopimus on jatkoa pitkäaikaiselle ja hyvälle yhteistyölle Hacklinin ja Boliden Harjavalta Oy:n välillä. Porin Sataman ja Hacklinin luoma toimiva infrastruktuuri mahdollistaa ja turvaa tuontiraaka-aineiden tehokkaan ja ympäristöystävällisen käsittelyn myös tulevaisuuden haasteissa.

Harjavallan kupari- ja nikkelirikasteita on käsitelty vuosikymmeniä Porin Satamassa ja ne muodostavat merkittävän volyymin Hacklinin ahtaus- ja varastointitoiminnalle. Vuosivolyymi on 700.000 - 800.000 tonnia.

06.05.2016 Konttipunnitukset astuvat voimaan 1.7.2016

Uuden SOLAS-yleissopimuksen mukaankontin laivaajan tulee ilmoittaa kontin vahvistettu bruttomassa (VGM = verified gross mass) kirjallisesti aluksen päällikölle tai hänen edustajalleen ennen kontin lastausta laivaan. 

Mikäli kontilla ei ole vahvistettua painoa / VGM-tietoa, ei konttia saa lastata alukseen.

Mikäli kontti laivataan Suomesta kesäkuun puolella ja edelleen laivataan 1.7.2016 jälkeen valtamerilaivaan Euroopassa, tulee VGM paino ilmoittaa aluksen päällikölle jo kesäkuun puolella.

Hacklin voi myös tarjota pyydettäessä maksullista punnituspalvelua Mäntyluodossa satamaan tuotaville konteille. Käytettävät punnituslaitteet tulevat olemaan tyyppihyväksyttyjä. Kontit tullaan punnitsemaan laivaajan tai hänen edustajansa tilauksesta kontin saapuessa satamaan. Mikäli viimeistään kontin saapuessa satamaan sille ei ole ilmoitettu VGM-tietoa eikä Hacklinille ole esitetty siihen mennessä punnituspyyntöä, tullaan kontti viemään erilliseen varastointipaikkaan odottamaan lisäohjeita, koska sitä ei saa määräysten mukaan lastata laivaan. Tästä koituvat ylimääräiset käsittelykustannukset tullaan veloittamaan laivaajalta tai hänen edustajaltaan.

Pyynnöstä tehdyn punnituksen jälkeen Hacklin välittää punnitun painon laivaajalle tai hänen edustajalleen ja laivaaja vastaa painotiedosta sekä sen toimittamisesta aluksen päällikölle tai hänen edustajalleen.

Hacklinin Terminaali-ilmoitukseen tullaan lisäämään kohta, jolla VGM-punnituksen voi tilata Mäntyluodossa. Terminaali-ilmoitus löytyy täältä: http://www.hacklin.fi/page.php?lang=fi&id=12

Lisätietoja : Olli Virtanen 050 - 544 3062 , Pasi Aro 050 - 525 9053

09.03.2016 High & Heavy by Hacklin 01/2016

26.09.2014 Hacklin tarjoaa nopeita rautatiekuljetuksia FCL/LCL Kiinasta Eurooppaan

Hacklin tarjoaa uuden, nopean, vain 14 vrk kestävän FCL/LCL-rautatiekuljetuksen Kiinan koillisosista Eurooppaan. Esimerkkinä lähtöpaikoista voidaan mainita Chongqing, Chengdu, Shanghai, Qingdao, Tianjin, Beijing, Dalian, Shenyang ja Harbin. Hoidamme myös tavaran noudon sekä vientiselvityksen Kiinassa.

Euroopassa määränpäänä on Puola, jossa edustajamme hoitaa konttien purkauksen, jälleenlastauksen sekä jatkokuljetuksen Euroopassa. Tavarat kuljetetaan perille asiakkaan luo Euroopan alueella ja Pohjoismaissa noin 3-5 päivässä.

Säännöllinen yhteys on ollut käytössä maaliskuusta 2014 lähtien. Lähdöt Kiinasta viikoittain.

Lisätietoja: Oy Hacklin Logistics Ltd / myynti

24.09.2014 Suunnitellut liiketoimintamuutokset toteutuneet

Porin Tahkoluodossa toimivan Talavuon liiketoiminta on 23.9.2014 allekirjoitetulla sopimuksella siirtynyt Hacklin-konsernille. Toiminta jatkuu erillisen osakeyhtiön Oy Tahkoluoto Cargo Handling Ltd:n nimellä entisen toimintamallin mukaisesti.

Samana päivänä allekirjoitetulla sopimuksella on Oy Hacklin Bulk Service Ltd:n liiketoiminta Kokkolassa siirtynyt KWH-konsernin omistukseen.

25.08.2014 Hacklin luopuu Kokkolan liiketoiminnasta

Oy Hacklin Bulk Service Ltd:n liiketiminta Kokkolan satamassa siirtyy 23.9.2014 KWH-konsernin omistukseen. Hacklin Bulk Servicen kaikki työntekijät siirtyvät uudelle omistajalle vanhoina työntekijöinä.

21.08.2014 Hacklin-konserni laajentaa Porissa

Hacklin-konserni on tehnyt sopimuksen Talavuo Oy:n liiketoiminnan sekä siinä käytettävien varastokiinteistöjen ostamisesta. Porin Tahkoluodossa toimivan Talavuon liiketoiminnan luovutuksen on suunniteltu tapahtuvan 23.9.2014. Sitä ennen tehdään tavanomaiset selvitykset, sovitaan asiakkaiden kanssa operoinnin käytännön järjestelyistä sekä tehdään tarvittavat valmistelut palvelutason ja laadun varmistamiseksi. Talavuon kaikki työntekijät siirtyvät Hacklin-konsernin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Uudelleenjärjestely tehostaa Hacklin-konsernin toimintaa. Tavoitteena on kaupan myötä luoda entistä parempi ja monipuolisempi palvelukonsepti sekä kasvattaa sen avulla Porin sataman kautta kulkevia volyymeja.

09.06.2014 Hacklin Logisticsille AEO-sertifikaatti

Oy Hacklin Logistics Ltd on saanut Tullin myöntämän AEO-sertifikaatin, joka astuu voimaan 18.6.2014. Todistuksen numero on FIAEOF 9451614.

03.06.2014 Hacklinille uusi tietohallintopäällikkö

Pitkän työuran Hacklinilla tehnyt Olli Järnström on jäänyt eläkkeelle 31.5.2014. Hänen tilalleen uudeksi tietohallintopäälliköksi on 1.6.2014 alkaen nimitetty Sami Äijälä, 36, tradenomi (ylempi AMK).

Sami Äijälä on tullut Hacklinille kesätyöntekijäksi v. 1999. Ura on jatkunut siitä lähtien keskeytymättä ensin opiskelujen ohessa ja vuodesta 2001 alkaen vakituisena työntekijänä.

 

10.04.2014 Hampurin linjan laiva vaihtuu

Hacklin Seatransin laiva vaihtuu. Mv. Klenoden tulee viimeisen kerran Mäntyluotoon tiistaina 22.4.2014. Alus on liikennöinyt Mäntyluoto - Hampuri -reitillä vuodesta 1996 lähtien muutamaa 2000-luvun puolivälissä ollutta välivuotta lukuun ottamatta.

Seatransin uusi alus on mv. Klenodenia hieman suurempi ja uudempi mv. Ragna. Aluksen aikarahtaus alkaa 25.4.2014, jolloin se lähtee Hampurista ja on Mäntyluodossa tiistaina 29.4.2014. Mv. Ragna on Hacklinille tuttu laiva jo entuudestaan. Se liikennöi Mäntyluodon linjalla mv. Klenodenin rinnalla v. 2011 noin puolen vuoden ajan.

14.01.2014 Hacklin panostaa kansainvälisen huolinnan ja kuljetusten kehittämiseen

Hacklin keskittää kansainväliset huolinta- ja kuljetuspalvelunsa entistä voimakkaammin Oy Hacklin Logistics Ltd:lle.

Vuoden 2014 alussa Oy Hacklin Logistics Ltd:n alaisuudessa aloitti toimintansa liiketoimintayksikkö Hacklin East. Uuteen yksikköön siirtyvät kansainväliset rautatiekuljetukset ja IVY-maiden kuljetuspalvelut sekä Oy Hacklin Hamiko Ltd:n Pietarin ja Moskovan tytäryhtiöiden liiketoiminnot.

Järjestelyn tarkoituksena on parantaa toiminnan tehokkuutta ja kilpailukykyä vallitsevilla markkinoilla sekä palvellla asiakkaita aiempaa sujuvammin. Uuden konseptin avulla pystytään tehostamaan erityisesti vaativien projektilastien kustannustehokkaita kuljetusratkaisuja. Henkilökunnan kannalta järjestely ei tuo muutoksia nykyisiin toimipaikkoihin.

Hacklin Eastin kehittämisestä vastaa Hannu Pesonen, joka jatkaa edelleen Oy Hacklin Hamiko Ltd:n toimitusjohtajana. Hacklin Eastia koskevissa asioissa hän raportoi Oy Hacklni Logistics Ltd:n toimitusjohtajalle Marianne Blechingbergille.

 

Etusivu / Uutiset ja tiedotteet / Tiedotteet

© Hacklin Ltd 2010 • Oy Hacklin Ltd, Mäntyluoto (Port of Pori), Mäntyluoto, FI-28880 PORI, Tel. +358 2 628 2111, Fax +358 2 628 2220