In English

Uutiset ja tiedotteet

 

24.05.2017 Hacklin Logisticsille on myönnetty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 sekä OHSAS 18001:2007 sertifikaatit

Oy Hacklin Logistics Ltd:lle on myönnetty 24.5.2017 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 sekä OHSAS 18001:2007 sertifikaatit.

Sertifiointiin sisällyttävä toiminta on kansainväliset logistiikka- ja kuljetuspalvelut kuten lento-, meri-, rautatie-, autorahti sekä projektikuljetukset.

20.12.2016 Rikastesopimus

Boliden Harjavalta Oy ja Oy Hacklin Ltd ovat 19.12.2016 allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen Bolidenin rikasteraaka-aineiden käsittelystä Porin Satamassa. Sopimus käsittää alusten purkauksen, raaka-aineiden varastoinnit satamassa sekä niiden kuormaukset junavaunuihin.

Allekirjoitettu sopimus on jatkoa pitkäaikaiselle ja hyvälle yhteistyölle Hacklinin ja Boliden Harjavalta Oy:n välillä. Porin Sataman ja Hacklinin luoma toimiva infrastruktuuri mahdollistaa ja turvaa tuontiraaka-aineiden tehokkaan ja ympäristöystävällisen käsittelyn myös tulevaisuuden haasteissa.

Harjavallan kupari- ja nikkelirikasteita on käsitelty vuosikymmeniä Porin Satamassa ja ne muodostavat merkittävän volyymin Hacklinin ahtaus- ja varastointitoiminnalle. Vuosivolyymi on 700.000 - 800.000 tonnia.

06.05.2016 Konttipunnitukset astuvat voimaan 1.7.2016

Uuden SOLAS-yleissopimuksen mukaankontin laivaajan tulee ilmoittaa kontin vahvistettu bruttomassa (VGM = verified gross mass) kirjallisesti aluksen päällikölle tai hänen edustajalleen ennen kontin lastausta laivaan. 

Mikäli kontilla ei ole vahvistettua painoa / VGM-tietoa, ei konttia saa lastata alukseen.

Mikäli kontti laivataan Suomesta kesäkuun puolella ja edelleen laivataan 1.7.2016 jälkeen valtamerilaivaan Euroopassa, tulee VGM paino ilmoittaa aluksen päällikölle jo kesäkuun puolella.

Hacklin voi myös tarjota pyydettäessä maksullista punnituspalvelua Mäntyluodossa satamaan tuotaville konteille. Käytettävät punnituslaitteet tulevat olemaan tyyppihyväksyttyjä. Kontit tullaan punnitsemaan laivaajan tai hänen edustajansa tilauksesta kontin saapuessa satamaan. Mikäli viimeistään kontin saapuessa satamaan sille ei ole ilmoitettu VGM-tietoa eikä Hacklinille ole esitetty siihen mennessä punnituspyyntöä, tullaan kontti viemään erilliseen varastointipaikkaan odottamaan lisäohjeita, koska sitä ei saa määräysten mukaan lastata laivaan. Tästä koituvat ylimääräiset käsittelykustannukset tullaan veloittamaan laivaajalta tai hänen edustajaltaan.

Pyynnöstä tehdyn punnituksen jälkeen Hacklin välittää punnitun painon laivaajalle tai hänen edustajalleen ja laivaaja vastaa painotiedosta sekä sen toimittamisesta aluksen päällikölle tai hänen edustajalleen.

Hacklinin Terminaali-ilmoitukseen tullaan lisäämään kohta, jolla VGM-punnituksen voi tilata Mäntyluodossa. Terminaali-ilmoitus löytyy täältä: http://www.hacklin.fi/page.php?lang=fi&id=12

Lisätietoja : Olli Virtanen 050 - 544 3062 , Pasi Aro 050 - 525 9053

09.03.2016 High & Heavy by Hacklin 01/2016

26.09.2014 Hacklin tarjoaa nopeita rautatiekuljetuksia FCL/LCL Kiinasta Eurooppaan

Hacklin tarjoaa uuden, nopean, vain 14 vrk kestävän FCL/LCL-rautatiekuljetuksen Kiinan koillisosista Eurooppaan. Esimerkkinä lähtöpaikoista voidaan mainita Chongqing, Chengdu, Shanghai, Qingdao, Tianjin, Beijing, Dalian, Shenyang ja Harbin. Hoidamme myös tavaran noudon sekä vientiselvityksen Kiinassa.

Euroopassa määränpäänä on Puola, jossa edustajamme hoitaa konttien purkauksen, jälleenlastauksen sekä jatkokuljetuksen Euroopassa. Tavarat kuljetetaan perille asiakkaan luo Euroopan alueella ja Pohjoismaissa noin 3-5 päivässä.

Säännöllinen yhteys on ollut käytössä maaliskuusta 2014 lähtien. Lähdöt Kiinasta viikoittain.

Lisätietoja: Oy Hacklin Logistics Ltd / myynti

24.09.2014 Suunnitellut liiketoimintamuutokset toteutuneet

Porin Tahkoluodossa toimivan Talavuon liiketoiminta on 23.9.2014 allekirjoitetulla sopimuksella siirtynyt Hacklin-konsernille. Toiminta jatkuu erillisen osakeyhtiön Oy Tahkoluoto Cargo Handling Ltd:n nimellä entisen toimintamallin mukaisesti.

Samana päivänä allekirjoitetulla sopimuksella on Oy Hacklin Bulk Service Ltd:n liiketoiminta Kokkolassa siirtynyt KWH-konsernin omistukseen.

25.08.2014 Hacklin luopuu Kokkolan liiketoiminnasta

Oy Hacklin Bulk Service Ltd:n liiketiminta Kokkolan satamassa siirtyy 23.9.2014 KWH-konsernin omistukseen. Hacklin Bulk Servicen kaikki työntekijät siirtyvät uudelle omistajalle vanhoina työntekijöinä.

21.08.2014 Hacklin-konserni laajentaa Porissa

Hacklin-konserni on tehnyt sopimuksen Talavuo Oy:n liiketoiminnan sekä siinä käytettävien varastokiinteistöjen ostamisesta. Porin Tahkoluodossa toimivan Talavuon liiketoiminnan luovutuksen on suunniteltu tapahtuvan 23.9.2014. Sitä ennen tehdään tavanomaiset selvitykset, sovitaan asiakkaiden kanssa operoinnin käytännön järjestelyistä sekä tehdään tarvittavat valmistelut palvelutason ja laadun varmistamiseksi. Talavuon kaikki työntekijät siirtyvät Hacklin-konsernin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Uudelleenjärjestely tehostaa Hacklin-konsernin toimintaa. Tavoitteena on kaupan myötä luoda entistä parempi ja monipuolisempi palvelukonsepti sekä kasvattaa sen avulla Porin sataman kautta kulkevia volyymeja.

09.06.2014 Hacklin Logisticsille AEO-sertifikaatti

Oy Hacklin Logistics Ltd on saanut Tullin myöntämän AEO-sertifikaatin, joka astuu voimaan 18.6.2014. Todistuksen numero on FIAEOF 9451614.

03.06.2014 Hacklinille uusi tietohallintopäällikkö

Pitkän työuran Hacklinilla tehnyt Olli Järnström on jäänyt eläkkeelle 31.5.2014. Hänen tilalleen uudeksi tietohallintopäälliköksi on 1.6.2014 alkaen nimitetty Sami Äijälä, 36, tradenomi (ylempi AMK).

Sami Äijälä on tullut Hacklinille kesätyöntekijäksi v. 1999. Ura on jatkunut siitä lähtien keskeytymättä ensin opiskelujen ohessa ja vuodesta 2001 alkaen vakituisena työntekijänä.

 

10.04.2014 Hampurin linjan laiva vaihtuu

Hacklin Seatransin laiva vaihtuu. Mv. Klenoden tulee viimeisen kerran Mäntyluotoon tiistaina 22.4.2014. Alus on liikennöinyt Mäntyluoto - Hampuri -reitillä vuodesta 1996 lähtien muutamaa 2000-luvun puolivälissä ollutta välivuotta lukuun ottamatta.

Seatransin uusi alus on mv. Klenodenia hieman suurempi ja uudempi mv. Ragna. Aluksen aikarahtaus alkaa 25.4.2014, jolloin se lähtee Hampurista ja on Mäntyluodossa tiistaina 29.4.2014. Mv. Ragna on Hacklinille tuttu laiva jo entuudestaan. Se liikennöi Mäntyluodon linjalla mv. Klenodenin rinnalla v. 2011 noin puolen vuoden ajan.

14.01.2014 Hacklin panostaa kansainvälisen huolinnan ja kuljetusten kehittämiseen

Hacklin keskittää kansainväliset huolinta- ja kuljetuspalvelunsa entistä voimakkaammin Oy Hacklin Logistics Ltd:lle.

Vuoden 2014 alussa Oy Hacklin Logistics Ltd:n alaisuudessa aloitti toimintansa liiketoimintayksikkö Hacklin East. Uuteen yksikköön siirtyvät kansainväliset rautatiekuljetukset ja IVY-maiden kuljetuspalvelut sekä Oy Hacklin Hamiko Ltd:n Pietarin ja Moskovan tytäryhtiöiden liiketoiminnot.

Järjestelyn tarkoituksena on parantaa toiminnan tehokkuutta ja kilpailukykyä vallitsevilla markkinoilla sekä palvellla asiakkaita aiempaa sujuvammin. Uuden konseptin avulla pystytään tehostamaan erityisesti vaativien projektilastien kustannustehokkaita kuljetusratkaisuja. Henkilökunnan kannalta järjestely ei tuo muutoksia nykyisiin toimipaikkoihin.

Hacklin Eastin kehittämisestä vastaa Hannu Pesonen, joka jatkaa edelleen Oy Hacklin Hamiko Ltd:n toimitusjohtajana. Hacklin Eastia koskevissa asioissa hän raportoi Oy Hacklni Logistics Ltd:n toimitusjohtajalle Marianne Blechingbergille.

 

Etusivu / Uutiset ja tiedotteet / Tiedotteet
© Hacklin Ltd 2010 • Oy Hacklin Ltd, Mäntyluoto (port of Pori), Mäntyluoto, FI-28880 PORI, Tel. +358 2 628 2111, Fax +358 2 628 2220